„VYDRANSKÉ FARMÁRSKE TRHY A DIVADELNÉ LETÁ“

Začiatkom roku 2019 Klikk o.z. podal žiadosť o realizácií projektu „Vydranské farmárske trhy a divadelné letá“  z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na regionálny rozvoj.

Projekt vo výberovom konaní uspel, v rámci Výzvy TTSK č. 1/R/2019  v rámci programu „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“ Klikk o.z. realizoval projekt s názvom „Vydranské farmárske trhy a divadelné letá“.

V rámci projektu Klikk o.z. obstaral:

Drevené stánky – 10 ks,

Pódium 10×8 m,

Kontajner so sanitárnym zariadením 1 ks,

Pivné sety 100 ks (1 set= 2 lavice, 1 stôl).

Projekt splnil projekt splnil stanovené ciele. Aktivity projektu – obstaranie stálej infraštruktúry pre Vydranské farmárske trhy a divadelné letá – sa podarilo zrealizovať podľa plánovaného harmonogramu. Realizáciou projektu došlo k zabezpečeniu stálej infraštruktúry areálu pre Vydranské farmárske trhy a Vydranské divadelné letá, ktoré kultúrne podujatia od roku 2020 prispievajú k rozvoju verejnoprospešných služieb, na podporu podnikania a zamestnanosti na území TTSK a k zvyšovaniu atraktivity územia TTSK pre občanov a návštevníkov kraja.

Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie pre rok 2019 na realizáciu nášho projektu.

V nasledujúcich rokoch Klikk o.z. plánuje ďalej propagovať význam domácich, slovenských čistých potravín aj v iných obciach a regiónoch TTSK, chceme ukázať ľuďom, že domáce potraviny vyprodukované na území Trnavského kraja majú sú tie najlepšie ktoré môžeme dať na stoly dennodenne. Klikk o.z. bude každoročne pravidelne pozývať do obce Vydrany aj na letné divadelné predstavenia, ktoré budú poskytovať nové impulzy k ďalšiemu rozvoju juhu TTSK. Klikk o.z. za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie rodinného farmárčenia na území TTSK a kultúrneho priemyslu bude pravidelne vyhotovať obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke (www.klikkout.sk ).

Ez a webhegy sütiket hassznál, hogy javítani tudjon a felhasználói élményen. Elfogadás Tovább