Keleti harmónia – prózaajánló Weöres Sándortól

Ma újra visszaröppenünk az időben a 20. század első felébe, mivel egy akkor íródott prózából hoztam nektek pár elgondolkodtató sort. Írója, Weöres Sándor, egy nagyon sokoldalú ember volt, kivételes bölcsességgel a fejében.

A kis Sanyika már gyermekkorában is olyat tett le az asztalra, mivel kiérdemelte a „csodagyerek” címet, mit olyan „aprócska” dolgok is tükröznek, mint hogy 14 évesen publikáltak tőle verseket, Kosztolányi Dezsővel levelezett, Babits Mihály pedig lírai gyöngyszemként tekintett rá. Ezt követően pedig részese lett a legnagyobbak körének, a nyugatos generációnak, pontosabban a harmadiknak, bár sokan úgy vélik egyik generációhoz sem tartozott, hanem ő maga egy külön kategória volt. Lehet meglepő, hogy lírai kötődésekről beszélek miközben prózát hoztam, erre egyszerű a megoldás, idővel elkezdett prózát is írni, olyan témákról, mint a keleti filozófia, költészet vagy más írók könyveinek kritikája.

Alább A teljesség felé című művéből olvashattok epigrammaszerű részleteket, mely könyvet az univerzális gondolkodás, a transzcendencia, a keleti filozófia hat át, e tudást Hamvas Bélának, Fülöp Lajosnak, a többszöri Kelet-Ázsiában tett utazásának valamint ritka intelligenciájának köszönhette Weöres Sándor. Elmondása szerint harmóniát teremtett benne ez a fajta gondolkodás, világlátás, remélem, rátok is pozitív hatással lesznek eszmefuttatásai.

A szeretetről


 

A változatlan létezés a változó életet nem óhajtja, nem is utálja,

hanem magába foglalja, mint a fészek a benne tátogó madárfiókákat,

érzés nélkül és mégis végtelen szeretettel.

Éppígy, aki gyökerét az életből a létbe helyezte: a fejlődőn nem

ujjong, az elveszőt nem siratja; senkin sem kiván segíteni; mindent

egyformán, érzés nélkül és végtelenül szeret.

Rajongás nélkül dicsér és undor nélkül kifogásol, mert az életnek

bármely dolga végső fokon se-jó se-rossz; semmi sem különb semminél,

csak az útnak más-más szakaszai vannak.

 

Találkozás egy teljes-emberrel


Vonaton utaztam, harmadosztályon. Felszállt egy apáca, rengeteg

csomaggal: holmit vitt egy új gyermekmenhely berendezésére.

Szemre nem volt rajt semmi figyelemreméltó, de lénye tündökölt: őt

már nem érintette a földi élet, ami nem gátolta abban, hogy jobban

tevékenykedjék, mint akik az élettől százfélét akarnak.

Megszólítottam: Megvan-e minden csomagja? Elgondolkozott és

számolni kezdett: „Egy, kettő, három… nyolc, kilenc”, aztán

sajátmagára mutatott: „tíz”. Őneki már csak poggyász volt a saját

teste is.

Ez az együgyű, tehetetlen, szórakozott kis szolgáló nagyobb

hatalom, mint a föld minden fegyvere együttvéve.

 

A közösség-gyűlöletről


 

A rendezetlen, ködös lelkület leggyakoribb és legjellemzőbb tünete:

gyűlölködés valamely közösség iránt. Minden baj okai a zsidók, vagy: a

katholikusok, vagy: a pénzemberek, stb.: a gyűlölt közösséget tönkre

kell tenni és minden rendbejön. Indulatos kifakadások az illető

embercsoport ellen, de lehetőleg olyankor, ha kellemetlenség nem lehet

belőle. S a gyűlölet a gyűlölt közösség egy-egy tagja iránt lényegesen

kisebb, mint az egész közösség iránt; a közelebbi jóismerősök

kivételek, csak a többi tűzrevaló.

Efajta gyűlölködés igen könnyen fertőződik, mert a balsikereink

okozta keserűséget és csalódást egyszerűbb és kényelmesebb egy-egy

általános indulatrohammal levezetni, mint önmagunkat ellenőrizni.

Valójában nincs olyan embercsoport, melyet gyűlölni indokoltabb volna,

mint például a kövéreket, vagy a magastermetűeket.

Gyakran kérdezd meg önmagadtól: „Van-e olyan közösség, vagy egyén,

akit kéjjel bántanék?” S ha van: kutasd ki bántási-hajlamod okát;

észre fogod venni, hogy az igazi ok sosem az illetőben van, még ha

talán csakugyan kellemetlenkedett is neked, hanem önmagadban,

teljesületlen vágyaidban. Bosszúállással, vagy tétlen gyűlölködéssel

semmit sem javítasz, viszont saját lelkületedet megmérgezed vele.

Ez a webhegy sütiket hassznál, hogy javítani tudjon a felhasználói élményen. Elfogadás Tovább