Restaurált műtárgyak a Csallóközi Múzeumban

A dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum munkatársai 2017-ben sikeresen pályáztak a Művészeti Alapnál (Fond na podporu umenia). Az elnyert anyagi támogatásból folytatódott a múzeum gyűjteményében található értékes műtárgyak restaurálása. A munkát Mgr. Art. Gálik Éva restaurátor 2018 június közepéig végezte el.

A cikk egy részlete a Dunaszerdahelyi.sk-val folytatott együttműködésünk révén kerül közlésre.

Kiválasztásra került 13 darab papír és pergamen alapanyagú történelmi dokumentum: 5 térkép, 2 céhartikulus (rendszabályzat), 1 céhlevél, 3 irat és 2 pergamenre festett  nemesi oklevél.

A térképek között szerepel Dunaszerdahely mezőváros 19. századból származó kültelki térképe (56 cm x 181 cm; 55 cm x 158 cm) 2 db. Két darab, 17. és 18. századi metszet, amely a Csallóközt ábrázolja ( 33 cm x37 cm; 15 cm x 22 cm). Restaurálásra került Tejfalu 19. századból származó, kézzel festett  kültelki térképe (70 cm x 52 cm).

A történelmi iratok közül a dunaszerdahelyi katholikus elemi iskola 19. század második feléből származó alapítólevelét újította fel a szakember. Néhány sorban idézzünk e jeles dokumentumból: „… nagytiszteletű Csaplár Benedek Gáspár kegyesrendi tanár és városunk lelkes szülöttjének hazafias buzdítása által, társulatba állottunk, és a Dunaszerdahelyi  plébániához tartozó: Szerdahely, Újfalu, Nemesszeg, Előtejed, Ollé-Tejed, Lieder Tejed, Sikabony, Kis-Udvarnok, Nagy-Udvarnok, Balásfa, Töbör-Éthe, Hegy-Bene Éthe, Csenkeszfa, Pódafa és Tőkés helységek katholikus híveinek önkéntes adakozásából befolyt mintegy nyolczezer forintra rúgó összegen a régi roskadozó félben lévő iskola helyébe, egy a szükségnek és korunk igényeinek megfelelő – új épületnek felállítását magunk közt elhatároztuk….”   A 40 cm x 42 cm méretű okirat „… minden rendű és rangú katholikus hívek sokaságának jelenlétében nyilvánosan felolvastatván légmentesen elzáratott, és néhány, napjainkban forgalomban lévő réz és ezüst pénzdarabban együtt az alapkőbe letétetett …” 1862. június 10-én.

A teljes cikk, illetve annak folytatása elolvasható a Dunaszerdahelyi.sk-n.

Ez a webhegy sütiket hassznál, hogy javítani tudjon a felhasználói élményen. Elfogadás Tovább