Stanovisko futbalového klubu FC DAC 1904 k financovaniu výstavby MOL Football Academy

Oficiálne stanovisko futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda k financovaniu výstavby MOL Football Academy.

 

Náš klub nemal v úmysle ďalej sa vyjadrovať k financovaniu výstavby futbalovej akadémie MOL Football Academy nad rámec informácií, ktoré zazneli na tlačovej konferencii dňa 16.11.2018 pred slávnostným otvorením akadémie.

Nakoľko však slová p. Petra Dedíka, zástupcu generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu (SFZ), zazneli aj v ďalších masmediálnych prostriedkoch, považujeme za dôležité reagovať.

Potvrdzujeme naše tvrdenie, že celkové stavebné a logistické náklady na vybudovanie našej akadémie prevýšili 14 miliónov eur. Z tejto sumy poskytol SFZ dotáciu vo výške 500 000 eur. 

 

Treba však poznamenať, že SFZ nám súčasne odobral 200 000 eur z dotácií, ktoré zvyšných 11 klubov systému Akadémií dostalo na výchovu mládeže. V skutočnosti teda SFZ na výstavbu MOL Football Academy neprispel sumou 500 000 eur, ale 300-tisíc eur.

Slovenský futbalový zväz sa takisto zaviazal, že fungovanie akadémie, ktorá bude vychovávať hráčov aj pre slovenský futbal, podporí v rokoch 2017 až 2018 sumou 350 000 eur ročne z investičného programu FIFA FORWARD na výchovu mládeže.

 

SFZ je iba sprostredkovateľom a nie poskytovateľom tohto grantu. SFZ sa zároveň zaviazal v rokoch 2019 až 2021 poskytnúť nášmu klubu finančné prostriedky vo výške určenej schváleným rozpočtom na príslušný kalendárny rok, avšak v maximálnej výške 350 000 eur ročne.

Z dotácie schválenej na roky 2017 a 2018 vo výške 700 000 eur sme na účet doteraz obdržali 100 000 EUR ako preddavok. 

 

Zdôrazňujeme, že táto dotácia nesúvisí s výstavbou Akadémie, ale sa vzťahuje na výchovu mládeže. Navyše, záväzky ohľadom výstavby už museli byť uhradené a preto nemôžeme peniaze z grantu FIFA spätne použiť na investičné účely.

Uvedenú dotáciu vyplatí SFZ z grantu FIFA na výchovu mládeže. Súčasťou zmluvy je aj záväzok nášho klubu poskytnúť Akadémiu na použitie mládežníckym reprezentačným tímom Slovenska. Ako protislužbu má SFZ podľa zmluvy garantované na najbližších 20 rokov bezodplatné používanie priestorov našej akadémie. Zdôrazňujeme, že pre reprezentačné družstva Slovenska sme pripravili podmienky v hlavnej budove Akadémie s osobitnou hráčskou aj trénerskou kabínou, vlastnou kancelárskou miestnosťou a skladovými priestormi. Táto časť je samostatne oddelená od zvyšných častí budovy.

S pozdravom,

K. Nagy

Ez a webhegy sütiket hassznál, hogy javítani tudjon a felhasználói élményen. Elfogadás Tovább