Štát bez korupcie, druhý „najlepší“ v Európe

Uff, uff – povedal náčelník Veľký Had na zasadaní kmeňovej rady. No, nazvať ju radou je pomerne nie úplne múdre, lebo v tomto prípade sa jedná skôr o korporatívnu záležitosť. Tak sme sa dozvedeli priamo od podnáčelníka Komančov, že na Slovensku korupcia na najvyšších miestach neexistuje, a tak niet čo nielenže stíhať, ale ani vyšetrovať (parafráza). Kde niet žalobcu, niet ani sudcu – hovorilo už voľakedy prastaré, ale prepracované rímske právo. Som sa nad tým zamyslel, a keďže to vyhlásil samotný, zbožňovaný minister vnútra, teda budem asi musieť uznať, že kto už o tejto zapeklitej otázke môže mať väčší prehľad ako Robert Kaliňák? Tí najvyššie položení sú kolektívne čistí ako slza v Božom oku.

Ale, ako som sa dozvedel z médií rôznych druhov, nie každý občan štátu je presvedčený o tom, že v našej geniálnej republike je to všetko v súlade so zákonmi, dokonca ani na najvyšších flekoch. Dokonca pochybujem, že tomu verí aj Feši sám, ale to je už vecou osobného názoru. Polovica obecenstva sa na základe tohto výroku začala škrípajúc zubami smiať, iná, tiež nemalá skupina radšej drží držky, aby na nich niekto (nie)náhodou neukázal prstom, respektíve aby nedostali v lepšom prípade päsťou po papuli, no a zvyšku je to vlastne viac-menej ľahostajné, aj keď sa všeobecne vie, že občas treba niekoho (bratia Česi majú na túto činnosť krajšie výrazy ako slovenčina, trebárs „podmáznout“, alebo „to nebyl žádnej úplatek, to „byl pouze tuzér“; u nás sa tomu hovorí aj „všimné“).

Vzhľadom na to, že v našich pomeroch je slovo korupcia chápané dosť rôznorodo, tak som si ho „vygúgliť“. Vyšlo z toho všeličo, ale základ  bol snáď v tom, že korupcia môže byť v užšom slova zmysle aktívne aj pasívne podplácanie, v širšom zmysle podplácanie alebo poskytovanie alebo prijímanie prospechu aj bez úplatku, spravidla osobou zastávajúcou nejakú funkciu; podľa Transparency International: zneužívanie zverenej moci na súkromný úžitok, alebo… (Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Korupcia).

Ale tá korupcia pravdepodobne u nás predsa len asi niekde šarapatí. Totiž: Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoj každoročný index korupcie ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Jeho závery sú založené na prieskume, ktorý sa uskutočnil takmer medzi 15 000 vedúcimi pracovníkmi zo 141 ekonomík sveta od februára do júna 2016, a zapracovali ho do správy o globálnej konkurencieschopnosti. Portál Business Insider sa zameral na bohaté krajiny z radov členov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),

HNonline sa pozrel na všetky krajiny Európy, ktoré sa prieskumu zúčastnili a zoradil ich do zoznamu podľa miery korupcie. Slovensku v ňom patrí veľmi nelichotivá priečka – obsadili sme „pekné“ druhé miesto. Dočerta, v ničom nemôžeme byť prví…

(Zdroj: HN, Pavol Funtál)

Ez a webhegy sütiket hassznál, hogy javítani tudjon a felhasználói élményen. Elfogadás Tovább